Strona główna
Strona UMK Redakcja Odwiedź Toruń Uniwersytet A-Z English version
Szukaj w serwisie
 
Zaloguj do poczty

A.     Kolegium Dziekańskiedr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK - dziekan tel.: 611-40-00;

dr Tomasz Jędrzejewski - prodziekan ds. studiów stacjonarnych tel./fax: 611-40-01;

dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych tel./fax 611-40-15;

dr hab. Bożena Gronowska, prof. UMK - prodziekan ds. rozwoju i współpracy, tel./fax: 611-40-01; 

dr Henryk Nowicki - kierownik studiów niestacjonarnych tel./fax 611-40-15.

B.     Rada Wydziału


Przewodniczący: DZIEKAN

dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK

PRODZIEKANI:

dr Tomasz Jędrzejewski

dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK

dr hab. Bożena Gronowska, prof. UMK 

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydzialeprof. dr hab.Andrzej Borodo;dr hab.Andrzej Adamski, prof. UMK;
prof. dr hab.Bogumił Brzeziński;dr hab.Ewa Bagińska, prof. UMK
prof. dr hab.Andrzej Bulsiewicz;dr hab.Mirosław Bączyk, prof. UMK;
prof. dr hab.Marian Filar;dr hab.Maria Dragun-Gertner, prof. UMK;
prof. dr hab.Jan Galsterdr hab.Grzegorz Goździewicz, prof. UMK;
prof. dr hab.Tadeusz Jasudowicz;dr hab.Danuta Janicka, prof. UMK;
prof. dr hab.Janusz Justyński;dr hab.Krystyna Kamińska, prof. UMK;
prof. dr hab.Marek Kalinowski;dr hab.Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK;
prof. dr hab.Eugeniusz Kowalewski;dr hab.Ewa Kustra, prof. UMK;
prof. dr hab.Kazimierz Lubińskidr hab.Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK;
prof. dr hab.Ryszard Łaszewski;dr hab.Wiesław Mossakowski, prof. UMK;
prof. dr hab.Andrzej Marek;dr hab.Wojciech Szwajdler, prof. UMK;
prof. dr hab.Lech Morawski;dr hab.Andrzej Gaca
prof. dr hab.Mirosław Nesterowicz;dr hab.Anna Gryniuk
prof. dr hab.Eugeniusz Ochendowski;dr hab.Bartosz Rakoczy
prof. dr hab.Stanisław Salmonowicz;dr hab.Małgorzata Świderska
prof. dr hab.Tadeusz Wasilewski;prof. dr hab.Zbigniew Witkowskiprof. dr hab.Józef WójcikiewiczPrzedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:


dr Karol Dobrzeniecki;

dr Ewa Gajda;

dr Marcin Kałduński;

dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz;

dr Monika Wałachowska;

mgr Katarzyna Kiljan.


Przedstawiciel uczestników dziennych studiów doktoranckich

mgr Jacek Pakuła 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:


Elżbieta Wysocka

Przedstawiciele studentów:


Marcin Ciesielski;
Michał Horajski;
Justyna Jaroń;
Albert Kasprowicz;
Anna  Olejarczyk;
Anna Schodowska;
Małgorzata Wilińska;
Adrian Wochna

Przedstawiciele związków zawodowych:


NSZZ „Solidarność" - dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
ZNP - mgr Marzenna RasztubowiczEmerytowani profesorowie:prof. dr hab. Janusz Gilas;

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski;

prof. dr hab. Mariusz Kulicki;

prof. dr hab. Wiesław Lang;

prof. dr hab. Jan Łopuski;

prof. dr hab. Leopold Stecki;Przedstawiciele Wydziału w Senacie UMK:

dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK - Dziekan;
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski; 
dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK;
dr Mikołaj Święcki;
student Arkadiusz Myrcha.

C.     Pełnomocnicy Dziekana

• Pełnomocnicy


dr Agnieszka Bień-Kacała - Administracja

dr Anna Tarnowska - Europeistyka

dr Jacek Wantoch-Rekowski - Prawo

            - pełnomocnicy ds. praktyk studenckich

mgr Leszek Stępka

            - pełnomocnik ds. komputeryzacji

• Kierownik Stacjonarnych Studiów III-go Stopnia w zakresie nauk prawnych

- dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK


  Zobacz mapę serwisu
projekt i wykonanie Centernet S.A.